Alıcı ve Satıcı arasında bir alım-satım sözleşmesi imzalanır. Satıcı, Faktore başvurarak alıcı ve ilgili sözleşmenin bilgilerini verir. Bu bilgiler genellikle; alıcı ve satıcının iletişim bilgileri, sözleşmenin türü, alınan mal veya hizmetin belirtildiği nitelikler, sözleşme bedeline dahil olan ek giderler, işe başlama ve bitirmeye yönelik şartlar vb.  şeklindedir. Sözleşme bilgilerini alan faktoring şirketi gerekli araştırmayı yaptıktan sonra tanımlanan kredi limiti ve diğer çalışma şartlarını satıcıya bildirir. Satıcı kendisine iletilen çalışma esasları ile mutabık kalması neticesinde satıcı ve Faktor arasında faktoring sözleşmesi imzalanır.


Satıcı ve Alıcı arasında imzalanan alım-satım sözleşmesine istinaden satıcı malları ve faturayı alıcıya yollar. Alıcı ise çoğunlukla kambiyo senedi olmak üzere ödeme araçlarını satıcıya gönderir. Ödeme araçlarını teslim alan satıcı, ticari işleme ait faturanın bir kopyasını ve ödeme araçlarını Faktore temlik eder.
Faktor ise daha önce anlaşılan şartlar dahilinde satıcıya finansman sağlar. Bu finansman peşin iskonto veya ön ödemeli faktoring türleri olabilir.
Daha sonra, Faktor ödeme araçlarını tahsil için bankaya gönderir ve alıcı da ödeme aracını vadesinde öder. Banka yaptığı tahsilatı Faktorun hesabına alacak olarak kaydeder.