Vadeli alacağını “Faktor”a devredip nakde dönüştüren işletmeler, sürekli ve kesintisiz nakit akışı sağlar, hızlı ve kontrollü büyüme potansiyeli yakalar.

Faktoring işlemi sayesinde işletmenin bilançosunda; alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalır, işletme sermayesi ve likiditesi artar.
İşletmenin satışlarında, alıcılarına uzun vade tanıyarak rekabet gücünü artırmasına olanak sağlar.

Faktoring finansmanı ile peşin mal alımı yapan işletmeler, faktoring işlemlerinin maliyeti, satıcı kredilerindeki vade farkından daha uygun olduğu için satın alma maliyetini düşürür.

Tahsilat takibini faktoring şirketine devreden firmalar, disiplinli tahsilat takibinin yanı sıra düzenli raporlama hizmetinden de yararlanır.
Böylece operasyonel maliyet ve zamandan tasarruf ederek işlerini geliştirmeye daha fazla yoğunlaşabilirler.
Faktoring sistemi şirket yöneticilerini alıcılarının performansı hakkında bilgilendirir, daha güvenli satış olanağı sağlar.

İhracatçı firmaların mevcut ve potansiyel müşterileri için uluslararası iş ortakları üzerinden istihbarat ve kredi değerlendirme çalışmaları yapar.
Bu sayede ihracatçılar minimum riskle yeni müşterilere ulaşır, yeni ülkelere açılır ve pazar paylarını artırır, işlerini geliştirir.

Alıcı ülkesinde yerleşik, aynı ana dili kullanan ve uzman kadroya sahip uluslararası iş ortakları sayesinde tahsilatta yaşanabilecek sorunları azaltır.

Bayilik ağıyla çalışan firmalar, bayilerinden tahsil edecekleri alacaklarını faktoring şirketine devrederek tahsilat akışını daha düzenli hale getirirler.
İşletmelerin bayi satışlarının tahsilatını ve bayilerin risk takibini faktoring şirketi üstlenir ve düzenli nakit akışı sağlanır.
Tüm satışların faktoring şirketine devredildiği Bayi Finansmanında çalışma koşulları, “satıcı” ile bayiler arasındaki ticari ilişkinin şartlarına göre her şirkete özel şekillendirilir.