Faktoring hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Yurtiçi ve uluslararası ticaret, vadeli satış yapan tüm işletmeler faktoring hizmetlerinden yararlanabilir. Herhangi bir bilanço büyüklüğü ya da ciro kriteri bulunmamaktadır.

Alıcılarımız ile şirketimiz arasına bir faktoring kuruluşunun girmesi sorun yaratabilir mi?

Alacaklarınızı tahsil eden ve size gerekli finansman sağlayabilen faktoring yönteminde alıcılarınızla aranızdaki ticari anlaşmalardan kaynaklanmakta, bu çalışma şartları çerçevesinde takip edilmektedir. Bu nedenle de alıcılarınızla aranızda bir sorun yaşanmayacaktır.

Faktoring işlem bürokrasisini arttırır mı?

Hayır. Yurtiçi veya yurtdışı açık hesap satışlarınızda faktoring yaptığınız firmayı önceden bir kez bilgilendirmeniz ve faturaların üstüne temlik notlarını yapıştırmanız yeterli olacaktır. Çekli satışlarınızda ise müşterinizi bilgilendirmeniz bile gerekmeyebilir.

Faktoring işleminden yararlanabilmek için mutlaka fatura kesilmiş olması gerekiyor mu?

Mevzuatta faktoringe konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları öngörülmüştür. Bundan anlaşılması gereken faturanın esas olduğudur. Ancak, hukuki ve teknik anlamda fatura kesilmesi mümkün olmayan ancak benzeri bir belgeyle tevsik edilebilen alacaklar da faktoringe konu edilebilecektir.

Faktoringe konu bir alacak, borçlusu tarafından ödenmediğinde kanuni takip işlemi nasıl yapılacaktır?

Bu husus müşteri ve faktor arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Takibat müşteri tarafından yapılabileceği gibi, masrafları müşteriye ait olmak üzere faktor kuruluş tarafından da yapılabilmektedir.

Açık hesap çalıştığım müşterilerden olan alacaklarımı faktoringe nasıl konu edebilirim?

Açık hesap (alacak bedelinin banka transferi yoluyla ödendiği durumlar) çalışılan firmalardan olan alacaklar faktoringe konu edilebilir. Fatura borçluya gönderilirken, üzerine bir not konularak bu faturadan doğan alacağın faktora temlik edilmiş olduğu ve bedelinin faktorun hesabına ödenmesi gerekeceği borçluya ihbar edilebilir.

Faturalı alacağa konu malda reklamasyon (ayıplı mal) olması durumunda garanti kalkar mı?

Garantinin kalkmasında en önemli sebeplerden biri malın ayıplı olması veya alıcı tarafından talep edilen maldan farklı bir malın gönderilmiş olmasıdır. Bunun yanında limit tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması, uluslararası faktoring kurallarına uyma, alıcı firma ile yapılan sözleşme ya da sipariş koşullarına uyum garantinin geçerliliği ve devamı için zorunludur.

Alacakların vadesi ne olmalıdır?

Peşin satışlar faktoringe konu edilemez, genel olarak 120 güne kadar vadeli alacaklar için faktoring işlemi yapılabilir ancak daha uzun vadeler için çalışma şartları faktoring şirketlerince değerlendirilebilir.

Ne tür satışlar ihracat faktoringinin kapsamına girmektedir?

Vadeli ve mal mukabili olarak yapılan tüm satışlar ihracat faktoringi kapsamına girmektedir. Vesaik mukabili yapılan satışlar, akreditifli işlemler ve peşin satışlar 2F ihracat faktoringine konu edilmemektedir. Akreditifli işlemlerden sadece standby akreditif türüne ihracat faktoringi uygulama olanağı bulunmaktadır.

İhracat faktoring işlemlerinde aynı alıcı için birden fazla faktoring şirketiyle çalışılabilir mi?

Hayır. Bir alıcıya yapılan tüm ihracatın tek bir faktoring şirketinden geçirilmesi gereklidir. Aynı alıcıya yapılacak ihracatın bölünerek farklı faktoring şirketleri üzerinden faktor edilmesi uluslararası faktoring kurallarına aykırı olup yapılması halinde alacaktan doğan hakkın kaybedilmiş olmasının yanı sıra ihracatçının faktoring şirketleri nezdindeki kredibilitesini düşürecektir.

İhracat faktoring işleminde ithalatçımız haberdar olacak mıdır?

İstihbarat aşamasında ithalatçınız haberdar olmayabilir. Ancak ihracat faktoring hizmeti almak istediğinizde ithalatçınıza faktoring hizmetlerinden faydalanacağınızı bildiren bir mektup göndermeniz istenecektir ve bu durumda işlemden haberi olacaktır.

Seçilecek çalışma şekline göre ithalatçınıza bildirilebilir. Yapılacak işlem şekli bildirimli faktoring işlemi olacaksa yurtdışında ithalatçı firmanıza bildirim yapılacak ve düzenlenen her fatura üzerine alacağın temlik edildiğine ilişkin not konulacaktır. (2F ihracat işlemlerinde ağırlıklı olarak yapılan çalışma şekli bildirimlidir.)

Çalışılacak işlem şeklinin bildirimsiz faktoring olduğu durumlarda ithalatçı firmanız işlemden haberdar olmayacaktır. Ancak vadede ödenmeme durumu ortaya çıktığı zaman ithalatçı firmaya alacakların temlikli olduğu bildirimi faktorlar tarafından yapılabilecektir.